نقش کوچینگ در موفقیت پایدار

نقش کوچینگ – در روان‌شناسی تحلیلی یونگ پدیده‌ای مطرح می‌شود به نام عقده‌ی مادرخواهی یا عقده‌ی امنیت خواهی که بازدارنده‌ی فرد از انجام هر حرکت یا تغییر است.

برای درک بهتر این پدیده باید فرض کنیم فردی دور خودش دایره‌ای روی زمین کشیده و تصور می‌کند داخل دایره امنیت دارد و به محض اینکه پای خود را از دایره فراتر بگذارد اتفاقات ناشناخته و ناگواری رخ می‌دهد و او احساس امنیت خود را از دست می‌دهد.

این یکی از عمیق‌ترین و کلیدی‌ترین مباحثی است که در خودشناسی یونگ مطرح می‌شود.

نکته‌ی عجیب درباره‌ی عقده‌ی امنیت خواهی، این است که دشمنی دیرینه است که در لباس دوست ظاهر می‌شود.

یا گرگی که گوسفند می‌نماید.

این عقده ندایی در روان خود ماست که بعضی اوقات صداهای بیرونی نیز همراهش می‌شوند.

ندایی که با جملاتی شبیه به این شروع می‌شود:

  • چرا می‌خوای دست به همچین خطری بزنی؟
  • ریسکش خیلی زیاده؟
  • ما از این آدما نیستیم، برای این کارها ساخته نشدیم.
  • خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
  • سکون بهترین وضعیت زندگی‌ست
  • درسته که نیاز به تغییر داریم ولی کار من نیست.
  • فقط کاری انجام بده که امنیت شغلی داشته باشه

 

 البته توجه کردن به امنیت بسیار خوب است و لازم، ولی تصمیم‌گیری بر اساس عقده‌ی امنیت یا سکون و بی تصمیمی می‌دهد یا تصمیمات احمقانه.

این عقده ما را از ریسک منطقی محروم می‌کند.

یعنی مجبورمان می‌کند یا کنار رودخانه بنشینیم و عبور نکنیم یا سریع بپریم وسط آن مهلکه.

به زندگی روزمره‌ی خودمان نگاهی بیاندازیم.

چند بار پیش آمده که ایده‌ی خوبی برای کسب و کار داشته‌ایم ولی هیچ حرکتی برای آن انجام نداده‌ایم؟

یا احساس کردیم تغییر و تحول اساسی در زندگی‌مان نیاز داریم ولی جرات انجام آن را نداشته‌ایم؟

این زخمی است مرگبار که اثر عقده‌ی امنیت خواهی است.

تصمیم منطقی اندازه گیری عمق رودخانه است و بعد پیدا کردن راهی برای عبور؛ که فرایند کوچینگ این مهم را به ارمغان خواهد آورد.

شما هدفی دارید یا نیاز به تصمیم‌گیری یا قصد بهبود کیفیت زندگی خود را دارید.

در جلسات مرتبی که به صورت هفتگی با کوچ خودتان برگزار می‌کنید در مسیری قرار می‌گیرید که هر جلسه یک گام به موضوع مورد نظرتان نزدیک‌تر می‌شوید.

گام‌های کوچک اما مستمر

و به همین دلیل است که من بر واژه‌ی «موفقیت پایدار» تاکید می‌کنم نه موفقیت.

چون رسیدن به موفقیت خیلی آسان است ولی پایداری در آن خیلی سخت است و اهمیت بسیار بیشتری دارد.

و عادت کردن به گام‌های کوچک ولی مستمر تنها راه رسیدن به موفقیت پایدار است.