کوچینگ نوعی مشارکت مستمر در جهت کمک به مراجع در بفکر انداختن مراجع، بیدار کردن خلاقیت درون و رسیدن به یک زندگی رضایت بخش شخصی و حرفه ای است. در طول این فرآیند کوچینگ، مراجع به آگاهی بیشتری نسبت به پتانسیل های دورن خویش دست یافته و کیفیت زندگی خویش را بهبود می بخشد.

  1. هماهنگی ۱ جلسه ۳۰ دقیقه ای رایگان آشنایی کوچ با مراجع ( حضوری یا آنلاین ) جهت آشنایی، هماهنگی اهداف و زمانبندی جلسات
  2. ارسال توافقنامه از طرف کوچ به مراجع 
  3. تایید و امضاء توافق نامه و پرداخت حق الزحمه جلسات توافقی
  4. شروع جلسات به صورت هفتگی ( هفته ای ۱ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه ای ) 
  5. مراجع موظف است در طول هفته به تعهداد داده شده در جلسه کوچینگ عمل کند 

پکیج

سه جلسه‌ای

۴۵۰٫۰۰۰ تومان

۳ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی به  ۳ ایمیل )
پکیج

شش جلسه‌ای

۹۰۰٫۰۰۰ تومان

۶ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )

۲ تماس ۱۵ دقیقه‌ای
در زمان ضرورت
( لیزر کوچینگ )

امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی به  ۶ ایمیل )
پکیج

دوازده جلسه‌ای

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۲ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )

۴ تماس ۱۵ دقیقه‌ای
در زمان ضرورت
( لیزر کوچینگ )

امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی به  ۱۲ ایمیل )

تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تومانی
در صورت پرداخت یکجا

امکان پرداخت
در دو قسط ۱٫۵ ماهه
( اول و میان دوره )

پکیج

بیست و چهار جلسه‌ای

۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

۲۴ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )

۶ تماس ۱۵ دقیقه‌ای
در زمان ضرورت
( لیزر کوچینگ )

امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی نامحدود به ایمیل )

تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تومانی
در صورت پرداخت یکجا

امکان پرداخت
در دو قسط ۳ ماهه
( اول و میان دوره )