کوچینگ توسعه فردی و یا Personal Development Coaching چیست؟

افرادی که درک کرده اند که زندگی بسیار ارزشمند است و می خواهند از پتانسیل های فردی خود بیشترین بهره را ببرند، به کمک خدمات کوچینگ توسعه فردی می توانند در یک یا چند جهت تغییر و یا رشد کرده و توسعه می یابند.
کوچینگ توسعه فردی موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که از آن میان می توان به شناسایی راه هایی برای افزایش میزان شادی، عشق، ثروت و لذت در زندگی اشاره داشت. مراجعین می دانند ظرفیت رسیدن این چیزها در درونشان وجود دارد؛ کوچ توسعه فردی باید به مراجع کمک کند تا به توانایی ها و نقاط قوت ذاتی خود پی ببرد. به عنوان یک کوچ توسعه فردی باید راه افزایش اعتماد به نفس، عشق به خویشتن و داشتن یک نگرش و تفکر مثبت را برای مخاطب و مراجع خود هموار کند.

برخی از موضوعاتی که کوچینگ توسعه فردی دربرمی گیرد و به مراجعین خود در آن زمینه ها کمک می کند:

  • روابط شخصی
  • عشق ورزیدن به خود
  • کشف خویشتن و اصالت درونی
  • نگرش و طرز تفکر مثبت
  • تعیین اهداف
  • افزایش درآمد
  • افزایش شور و علاقه و لذت زندگی
  • افزایش اعتماد به نفس
  • کاهش اضطراب و نگرانی
  • به خود انگیزه دادن

پکیج

سه جلسه‌ای

۴۵۰٫۰۰۰ تومان

۳ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی به  ۳ ایمیل )
پکیج

شش جلسه‌ای

۹۰۰٫۰۰۰ تومان

۶ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )

۲ تماس ۱۵ دقیقه‌ای
در زمان ضرورت
( لیزر کوچینگ )

امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی به  ۶ ایمیل )
پکیج

دوازده جلسه‌ای

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

۱۲ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )

۴ تماس ۱۵ دقیقه‌ای
در زمان ضرورت
( لیزر کوچینگ )

امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی به  ۱۲ ایمیل )

تخفیف ۱۵۰٫۰۰۰ تومانی
در صورت پرداخت یکجا

امکان پرداخت
در دو قسط ۱٫۵ ماهه
( اول و میان دوره )

پکیج

بیست و چهار جلسه‌ای

۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

۲۴ جلسه ۶۰ الی ۷۰ دقیقه‌ای

آنلاین یا حضوری
( به انتخاب مشتری )

۶ تماس ۱۵ دقیقه‌ای
در زمان ضرورت
( لیزر کوچینگ )

امکان مکاتبه با ایمیل
( پاسخگویی نامحدود به ایمیل )

تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تومانی
در صورت پرداخت یکجا

امکان پرداخت
در دو قسط ۳ ماهه
( اول و میان دوره )