3 جلسه کوچینگ

تومان
450/000
پکیج کوچینگ برنزی
3 جلسه ۶۰ الی 90 دقیقه‌ای


آنلاین یا حضوری

( به انتخاب مشتری )امکان مکاتبه با ایمیل

( پاسخگویی به 3 ایمیل )6 جلسه کوچینگ

تومان
900/000
پکیج کوچینگ نقره ای
6 جلسه ۶۰ الی 90 دقیقه‌ای


آنلاین یا حضوری

( به انتخاب مشتری )


2 تماس ۱۵ دقیقه‌ای در زمان ضرورت

( لیزر کوچینگ )


امکان مکاتبه با ایمیل

( پاسخگویی به 6 ایمیل )


تخفیف 1۰۰٫۰۰۰ تومانی

در صورت پرداخت یکجا


امکان پرداخت در دو قسط 1 ماهه

( اول و میان دوره )

12 جلسه کوچینگ

تومان
1/800/000
پکیج کوچینگ طلایی
12 جلسه ۶۰ الی 90 دقیقه‌ای


آنلاین یا حضوری

( به انتخاب مشتری )


4 تماس ۱۵ دقیقه‌ای در زمان ضرورت

( لیزر کوچینگ )


امکان مکاتبه با ایمیل

( پاسخگویی به 12 ایمیل )


تخفیف 15۰٫۰۰۰ تومانی

در صورت پرداخت یکجا


امکان پرداخت در دو قسط 1/5 ماهه

( اول و میان دوره )

24 جلسه کوچینگ

تومان
3/600/000
پکیچ کوچینگ پلاتینیوم
24 جلسه ۶۰ الی 90 دقیقه‌ای


آنلاین یا حضوری

( به انتخاب مشتری )


۶ تماس ۱۵ دقیقه‌ای در زمان ضرورت

( لیزر کوچینگ )


امکان مکاتبه با ایمیل

( پاسخگویی نامحدود به ایمیل )


تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ تومانی

در صورت پرداخت یکجا


امکان پرداخت در دو قسط ۳ ماهه

( اول و میان دوره )