دسته بندی: کوچینگ طلاق

کوچینگ طلاق

کوچینگ طلاق ( Divorce Coaching ) یکی از شاخه های لایف کوچینگ یا کوچینگ زندگی است که تمرکز اصلی آن بر روی موضوعات قبل و بعد از طلاق زوجین می باشد.

 

مخاطبین کوچینگ طلاق اغلب چه کسانی هستند؟

مراجعین شما مردها و زنانی خواهند بود که در حین طلاق و بعد از آن به راهنمایی و پشتیبانی نیاز دارند.

 

کوچینگ طلاق چه مواردی را در بر می گیرد؟

مراجع در حین طلاق یا پس از آن از نظر احساسی و عاطفی در رنج بوده و این احتمال می رود که مسیر درست زندگی اش را گم کند.

نقش کوچ این است که مخاطب را برای پشت سر گذاشتن این برهه سخت از زندگی اش حمایت کرده و به او کمک کند یک برنامه فعالیت راهکار محور برای داشتن یک زندگی شاد و سعادتمندانه طراحی کند.
مراجعین ممکن است برای داشتن رابطه ای مؤثر با شریک زندگی سابق خود، داشتن یک استراتژی سالم و موفق برای سرپرستی دو طرفه از فرزندانشان به کمک نیاز داشته باشند و بخواهند مهارت ها و طرز تفکرشان را گسترش دهند تا بتوانند شاد و مستقل زندگی کنند.

به عنوان کوچ طلاق نقش شما این است که در این مقوله ها به مراجع خود کمک کنید:

 

  • بالا بردن اعتماد به نفس
  • پشت سر گذاشتن درد و رنج ناشی از طلاق
  • قبول کردن خود به عنوان یک انسان کامل و بی نقص
  • برقراری یک رابطه مؤثر با شریک سابق خود
  • یافتن موانعی که آن ها را از داشتن حرکتی رو به جلو باز می دارد.
  • به وضوح مشخص کردن اهدافشان در مورد سرپرستی مشترک فرزاندانشان
  • تفکیک کردن احساسات از مسائل قانونی
  • تغییر دادن وضعیتشان از زندگی متأهلی به زندگی مجردی
  • مشخص کردن اهدافی جدید برای داشتن یک وضعیت مالی پایدار و با ثبات
  • درک کردن مزایای مجرد بودن