دسته بندی: کوچینگ انگیزشی

کوچینگ انگیزشی

کوچینگ انگیزشی ( Motivational Coaching ) یکی از شاخه های لایف کوچینگ یا کوچینگ زندگی است که تمرکز اصلی آن بر روی افرادی که دنبال برطرف کردن چالش های اصلی و مهم هستند می باشد.

 

کوچینگ انگیزشی یا Motivational Coaching چیست؟

گاهی اوقات افراد در مورد برخی مسائل شخصی که نمی توانند با خانواده و دوستانشان مطرح کنند، به کمک و راهنمایی نیاز دارند.

در کوچینگ انگیزشی به این افراد کمک می شود که مسائلی را که با آن مواجه هستند، شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند و رویه خود را تغییر دهند.

همچنین مدیران اغلب آن قدر مسئولیت و وظیفه بر دوششان سنگینی می کند که از استرس و تنش زیاد رنج می برند.

وقتی موارد آن طور که امید داشته اند، به خوبی پیش نمی رود، آنها به یک کوچ انگیزشی مراجعه می کنند تا بر ترس ها و واهمه هایشان غلبه کرده و روحیه تضعیف شده خود را باز یابند.

بلاتکلیفی های اقتصادی ناشی از تعدیل نیرو یا پایان یافتن دوره خدمت اعضای تیم، می تواند چنین کشمکش هایی را به وجود آورد.

 

بنابراین در کوچینگ انگیزشی به افراد کمک می شود که:

 

  • چالش های اصلی و مهم خود را پیدا کنند
  • بدرستی کنکاش کنند تا به انگیزه های واقعی خود پی ببرند
  • راهی برای بهره وری کامل این انگیزه ها بیابند
  • نگرش های جدیدی بر پایه ارزش های اصلی خود بنا کنند
  • تصویرسازی کنند که با انگیزه زندگی کردن، به چه شکل خواهد بود

 

مخاطبین کوچینگ انگیزشی اغلب چه کسانی هستند؟

مراجعین خدمات کوچینگ انگیزشی اغلب افرادی هستند که در مثبت و با انگیزه ماندن و جامه عمل پوشاندن به اهدافشان با مشکل مواجه شده اند.

همچنین تیم های مدیریتی و تجاری می توانند از مزایای کوچینگ انگیزشی سود برند، مخصوصاً در زمانی که شرکت، دستخوش نوعی تغییر و تحول یا بی ثباتی شده است.